Hyvää Joulua ja Uutta vuotta 2016
24.12.2015
Zimbran hakutoiminnallisuus – osa 2: hakuvalikko
25.1.2016
Show all

Zimbran hakutoiminnallisuus – osa 1: avainsanat

Zimbran hakutoiminnallisuuden tehostamiseen voi käyttää vakioavainsanoja. Alla on esitelty avainsanat selityksineen. Avainsanoja pitää käyttää englanniksi.

Avainsanoja käytetään seuraavasti: kirjoita ensin avainsana, sen jälkeen kaksoispiste ja lopuksi oma hakusanasi

Avainsanahakuja voi yhdistää toisiin avainsanoihin esimerkiksi AND-, OR- tai NOT-ehtosanoilla.

Avainsana Selitys
content:

Hakee viestit joiden viestiosa, jotka sisältää annetun hakusanan.

content:palaveri
hakee kaikki viestit, jotka sisältää sanan "palaveri"

from:

Hakee viestit, joiden lähettäjäkohdasta löytyy annettu lähettäjän nimi, sähköpostiosoite tai domain.

from: Matti
hakee viestit, jotka Matti on lähetetty

to:

Hakee viestit, joiden vastaanottajakohdasta löytyy annettu vastaanottajan nimi, sähköpostiosoite tai domain.

to: matti.meikalainen@domain.fi
hakee viestit, jotka on lähetetty osoitteeseen matti.meikalainen@domain.fi

cc:

Hakee viestit, joiden cc-kohdasta löytyy annettu vastaanottajan nimi, sähköpostiosoite tai domain.

cc: domain.fi
hakee viestit, joiden cc-kohdasta löytyy domain.fi

subject:

Hakee viestit, joiden otsikkokenttä sisältää annetun hakusanan.

subject: palaveri
hakee kaikki viestit, joiden otsikkokentät sisältävät sanan "palaveri"

in:

Määrittelee kansion, jonka viestit näytetään.

in:sent
näyttää kaikki Lähetetyt-kansion viestit

has:

Määrittelee tietyn tyyppisen asian, joka viestin pitää sisältää. Näitä ennalta määriteltyjä asioita ovat: "attachment" (liitetiedosto), “phone” (puhelin) tai ” url” (verkko-osoite).

has:attachment
hakee kaikki viestit, joissa on yksi tai useampi liitetiedosto

filename:

Määrittelee liitetiedoston nimen, joka viestistä pitää löytyä.

filename: netorek_zimbra_pikaohje.pdf
hakee kaikki viestit, joissa on netorek_zimbra_pikaohje.pdf-niminen liitetiedosto.

type:

Määrittelee liitetiedoston formaatin, joka viestistä pitää löytyä. Näitä tiedostotyyppejä ovat “text” (tekstitiedosto), “word” (word-tiedosto), “excel” (excel-tiedosto), and ” pdf” (pdf-tiedosto). Esimerkiksi type:wordbudjetti hakee viestit, joiden liitetiedostona on budjetti-sanan sisältävät Microsoft Word -dokumentit.

attachment:

Määrittelee liitetiedoston formaatin, joka viestistä pitää löytyä. Näitä tiedostotyyppejä ovat “text” (tekstitiedosto), “word” (word-tiedosto), “excel” (excel-tiedosto), ”pdf” (pdf-tiedosto), jne.

attachment:word
hakee kaikki viestit, joissa on Word-tiedosto liitteenä.

attachment:word "budjetti 2015"
hakee kaikki viestit, joissa Word-tiedosto sisältää peräkkäiset sanat budjetti 2015

is:

Hakee viestit, joissa tietty tila.

is: unread
hakee kaikki lukemattomat viestit

is: read
hakee kaikki luetut viestit

is: flagged
hakee kaikki liputetut viestit

is: unflagged
hakee kaikki liputtamattomat viestit

date:

Käytä tätä avainsanaa määritelläksesi hakeaksesi tietyn päivän viestit. Voit käyttää päivämäärää suoraa muodossa pp.kk.vvvv.

date: 8.1.2016
hakee viestit päivältä 8.1.2016

after:

Hakee viestit, jotka on lähetetty annetun päivän jälkeen.

after: 24.12.2015 tai date:> 24.12.2015
hakee viestit, jotka on lähetetty vuoden 2015 jouluaaton jälkeen.

before:

Hakee viestit, jotka on lähetetty ennen annettua päivää.

before: 24.12.2015 tai date:< 24.12.2015
hakee viestit, jotka on lähetetty ennen vuoden 2015 jouluaattoa.

size:

Hakee tietyn kokoiset viestit (viestin kokoon lasketaan mukaan myös liitetiedostot). Koko määritellään tavuina (b), kilotavuina (kb) tai megatavuina (mb).

size:2 mb
hakee viestit, jotka ovat tarkalleen 2 megatavun kokoisia.

larger:

larger: 2 mb tai size:> 2 mb
Hakee viestit, jotka ovat suurempia liitetiedostoineen kuin 2 megatavua.

smaller:

smaller: 2 mb tai size:< 2 mb

Hakee viestit, jotka ovat pienempiä liitetiedostoineen kuin 2 megatavua.

tag:

Hakee viestit, jotka on merkitty tietyllä tunnisteella.

tag:uutiskirje
hakee kaikki viestit, joihin on liitetty uutiskirje-tag.